آگهی مناقصهSH-220/99-B نگهداری وتعمیرات دوره ای ۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20404

QR: آگهی مناقصهSH-220/99-B نگهداری وتعمیرات دوره ای ۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی قطار شهری