آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۲۲ خرید چراغ های LED جهت دو ایستگاه خط دو قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21283

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۲۲ خرید چراغ های LED  جهت دو ایستگاه خط دو  قطارشهری شیراز