لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6406

QR: آگهی مناقصه SH-136/93 خرید ۳۰۰۰۰ اصله تراورس