آگهی مناقصه عمومی( بهره برداری) ۹۳/۱۲/۰۶ تامین۹۵ نفرنیروی انسانی شماره B-SH 4/93

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6419

QR: آگهی مناقصه عمومی( بهره برداری) ۹۳/۱۲/۰۶  تامین۹۵ نفرنیروی انسانی شماره B-SH  4/93