آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه B-SH193/3

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6413

QR: آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه  B-SH193/3