آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه کاوه (شماره ۸)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6403

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه کاوه (شماره ۸)