یک سنت خوب، افطاری دادن های ساده و بی پیرایه در مساجد و خیابانهاست.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18620

QR: یک سنت خوب، افطاری دادن های ساده و بی پیرایه در مساجد و خیابانهاست.