یک رام قطار مترویی به ناوگان حمل و نقل ریلی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان اضافه شد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22709

QR: یک رام قطار مترویی به ناوگان حمل و نقل ریلی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان اضافه شد.