کمپین "پا در رکاب سلامتی" میهمان متروی شیراز

در راستای ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و آشتی جامعه با دوچرخه به عنوان سالم ترین وسیله حمل و نقل درون شهری، کمپین "پا در رکاب سلامتی" اینبار میهمان متروی شیراز بود تا با مسافران عزیز مترو از فواید دوچرخه سواری بگویند....

کمپین “پا در رکاب سلامتی” میهمان متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14079

QR: کمپین “پا در رکاب سلامتی” میهمان متروی شیراز