#کمپین پا در رکاب سلامتی در ایستگاه نمازی

#کمپین پا در رکاب سلامتی در ایستگاه نمازی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14034

QR: #کمپین پا در رکاب سلامتی در ایستگاه نمازی