لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13879

QR: کاهش سرفاصله و افزایش ساعت بهره برداری