چهارشنبه های عمرانی بازدید شهردار،اعضای شورای اسلامی و اصحاب رسانه از پروژه خط دو مترو

چهارشنبه های عمرانی بازدید شهردار،اعضای شورای اسلامی و اصحاب رسانه از پروژه خط دو مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23691

QR: چهارشنبه های عمرانی بازدید شهردار،اعضای شورای اسلامی و اصحاب رسانه از پروژه خط دو مترو