پویش حمل و نقل پاک در قالب سفر با مترو و دوچرخه

پویش حمل و نقل پاک در قالب سفر با مترو و دوچرخه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23470

QR: پویش حمل و نقل پاک در قالب سفر با مترو و دوچرخه