پوشش تلفن همراه اول در ایستگاه ها و تونل های فاز یک خط یک متروی شیراز

همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب ، با هماهنگی به عمل آمده بین سازمان قطار شهری شیراز و مخابرات استان فارس ، پوشش تلفن همراه اول در ایستگاهها و تونل های فاز یک خط یک متروی شیراز برقرار گردید.

از این پس مشترکین تلفن های همراه اول می توانند ضمن استفاده از برقرای ارتباطات تلفنی از اینترنت همراه اول نیز بهرمند گردند.

پوشش تلفن همراه اول در ایستگاه ها و تونل های فاز یک خط یک متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9684

QR: پوشش تلفن همراه اول در ایستگاه ها و تونل های فاز یک خط یک متروی شیراز