پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18808

QR: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند