پنجمین جلسه هیات مدیره مترو شیراز

پنجمین جلسه هیات مدیره مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24938

QR: پنجمین جلسه هیات مدیره مترو شیراز