پنجمین جشنواره خوش حسابی عوارض نوسازی، صنفی و خودرو در سال ۱۴۰۰

شهرداری شیراز در راستای فرهنگ سازی خوش حسابی و  با هدف تقدیر و تشکر از شهروندانی که عوارض سالیانه خود را به صورت مستمر پرداخت و در امور نگهداری و پیشرفت شهر خود مشارکت می کنند، اقدام به برگزاری پنجمین جشنواره خوش حسابی عوارض نوسازی، صنفی و خودرو ، با اهداء 30 میلیارد ریال جوایز ارزنده نموده است.

*************************  مهلت پرداخت تا 29 اسفند ماه 1400         *************************

روش های پرداخت عوارض شغلی(صنفی)

  1. مناطق یازده گانه شهرداری
  2. اداره کل تشخیص و وصول درآمد
  1. اتاق اصناف (مابقی مشاغل)

توجه:

روش های پرداخت عوارض نوسازی: 

  1. مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
  2. مراجعه به مناطق یازده گانه شهرداری
  3.  مراجعه به سایت شهرداری شیراز  shiraz.ir 

توجه:

روش های پرداخت عوارض خودرو:

  1. مراجعه به دفاتر پیشخوان
  2. مراجعه به سایت car.shiraz.ir 

بهره برداری از سایت :
ورود به آدرس car.shiraz.ir   (خواهشمند است راهنمای سایت مطالعه گردد)
جستجوی خودرو از طریق اطلاعات درخواستی
انتخاب خودرو  خود از طریق کلیک بر روی دکمه >>
انتخاب دکمه محاسبه  فیش (در خصوص ماشین هایی که تا کنون هیچ نوع عوارضی به شهرداری پرداخت نکرده اند با توجه به نداشتن سابقه امکان رویت مستندات خودرو نمی باشد و باید به همراه مدارک مالکیت خودرو به دفاتر پیشخوان جهت ثبت اطلاعات و دریافت فیش عوارض خودرو ، مراجعه نماید.)
انتخاب دکمه صدور فیش
فیش نمایش داده شده با شناسه قبض و پرداخت قایل پرداخت از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی و خودپرداز ATM می باشد.

عوارض خودرو:

 

پنجمین جشنواره خوش حسابی عوارض نوسازی، صنفی و خودرو در سال ۱۴۰۰ – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22745

QR: پنجمین جشنواره خوش حسابی عوارض نوسازی، صنفی و خودرو در سال ۱۴۰۰