پروژه «کراس اور» خط ۲ قطار شهری شیراز از نگاه دوربین خبرگزاری فارس

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29179

QR: پروژه «کراس اور» خط ۲ قطار شهری شیراز از نگاه دوربین خبرگزاری فارس