پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط 2 مترو

پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19554

QR: پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط ۲ مترو