پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19554

QR: پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط ۲ مترو