پایان استفاده رایگان مترو / نرخ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4650

QR: پایان استفاده رایگان مترو / نرخ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز