ویژه برنامه ورود پیروزمندانه حضرت امام خمینی (ره) به کشورمان

ویژه برنامه ورود پیروزمندانه حضرت امام خمینی (ره) به کشورمان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3310

QR: ویژه برنامه ورود پیروزمندانه حضرت امام خمینی (ره) به کشورمان