ویژه برنامه روز جهانی دیابت در ایستگاه های مترو

ویژه برنامه روز جهانی دیابت در ایستگاه های مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13438

QR: ویژه برنامه روز جهانی دیابت در ایستگاه های مترو