ورود سری پنجم واگن های مترو شیراز

ورود سری پنجم واگن های مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5036

QR: ورود سری پنجم واگن های مترو شیراز