ورود دومین رام واگن مترویی شیراز

ورود دومین رام واگن مترویی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3678

QR: ورود دومین رام واگن مترویی شیراز