لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3678

QR: ورود دومین رام واگن مترویی شیراز