لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3555

QR: ورود اولین واگن های قطار شهری شیراز