همکاری هر چه بیشتر شهرداری منطقه چهار و سازمان حمل و نقل ریلی

همکاری هر چه بیشتر شهرداری منطقه چهار و سازمان حمل و نقل ریلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15057

QR: همکاری هر چه بیشتر شهرداری منطقه چهار و سازمان حمل و نقل ریلی