همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خدمات مترو ی شیراز 3 روز رایگان می باشد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خدمات مترو ی شیراز از روز شنبه تا دوشنبه3 الی 5 مهر ماه 1395 به مدت3 روز رایگان می باشد.

%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خدمات مترو ی شیراز 3 روز رایگان می باشد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8508

QR: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خدمات مترو ی شیراز ۳ روز رایگان می باشد