همایش “زیست عفیفانه” در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل ریلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27229

QR: همایش “زیست عفیفانه” در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل ریلی