همایش بصیرتی فرماندهان بسیج ادارجات حوزه امام حسین (ع) در پایگاه شهید توتونچی

همایش بصیرتی فرماندهان بسیج ادارجات حوزه امام حسین (ع) در پایگاه شهید توتونچی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5319

QR: همایش بصیرتی فرماندهان بسیج ادارجات حوزه امام حسین (ع) در پایگاه شهید توتونچی