نکات ایمنی در مترو

به هشدارهای ایمنی و تذکرات کارکنان ایستگاه توجه فرمایید


به تابلوها و برچسب های ایمنی و هشدار دهنده نصب شده در ایستگاه توجه نمایید و مفاد آن را کاملا رعایت فرمایید.
جهت تعیین مسیر به علایم و تابلوهای راهنما توجه فرمایید.
در زمان تردد در ایستگاه ها از سمت راست خود حرکت نمایید و در مسیر عبور دیگران قرار نگیرید.
ورود هرگونه مواد، مایعات و تجهیزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشد.
ورود هرگونه حیوان به داخل تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشد.
کپسول های آتش نشانی مستقر در ایستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراری می باشد.
از دستکاری بی مورد تجهیزات و وسایل موجود در تمامی فضاهای مترو خودداری نمایید.
در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه در ایستگاه یا داخل قطار با حفظ آرامش سریعاً به کارکنان ایستگاه یا اپراتور قطار اطلاع دهید.
چنانچه شخصی اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سریعاً کارکنان ایستگاه و یا راهبر قطار را مطلع فرمایید.
روی سکوها، پله ها، پله برقی ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشید و حتماً دست آنها را بگیرید.
از دویدن روی پله برقی خودداری فرمایید.
در هنگام استفاده از پله برقی پاهای خود را کاملاً بر روی یک پله (Step) قرار دهید و هندریل مشکی رنگ را با دست بگیرید.
در صورت داشتن عصا و یا چتر، هیچگاه آن را روی پله برقی قرار ندهید.
بانوان گرامی هنگام استفاده از پله برقی مواظب چادر و لباس های بلند خود باشید.
از خاموش نمودن بی مورد پله برقی خودداری نمایید.
در زمان بروز دود و حریق از آسانسور استفاده ننمایید.
در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشوید.
به موارد ایمنی نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.
از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهیز نمایید.

ورود به تونل و محوطه ریلی ممنوع می باشد.


خط زرد لبه سکو حریم ایمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنید.


هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بین سکو و قطار باشید.
به منظور تسهیل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهید مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره های در قطار استفاده نمایید.
هنگام باز و بسته شدن درهای قطار از آن فاصله بگیرید.
هنگام بسته شدن درهای قطار به هیچ عنوان مانع بسته شدن آن نشوید.
از دویدن بر روی سکو خودداری نمایید.
در صورت احساس ضعف و بی حالی بلافاصله در محلی مناسب بنشنید و کمک بخواهید.
در صورت افتادن وسایل شخصی خود در محوطه ریلی، جهت برداشتن آن از کارکنان ایستگاه کمک بخواهید.