نمایشگاه مجتمع های ایستگاهی مترو در سومین سمپوزیوم کیفیت-صنعت ساختمان

سومین سمپوزیوم کیفیت - صنعت ساختمان منطقه جنوب کشور به مدت دو روز در روزهای ۱۵ و۱۶ آبان ماه ۹۲ در شیراز تشکیل و با بهره گیری از اساتیدی از کشورهای صربستان، هندوستان و سه استاد ایرانی مباحث مختلفی با محوریت کسب و کار کیفیت گرا به ویژه در مقوله ساخت و ساز مطرح شد.

سازمان قطار شهری شیراز و حومه نیز به عنوان حامی معنوی این سمپوزیوم، علاوه بر برپائی نمایشگاه ویژه معرفی مجتمع های ایستگاهی و فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده در حاشیه ایستگاههای مترو، از طریق سخنرانی کلیدی به معرفی مجتمع های ایستگاهی به شرکت کنندگان در این سمپوزیوم پرداخت.

گفتنی است به شرکت کنندگان در این سمپوزیوم دو روزه گواهینامه پایان دوره تخصصی از سوی سازمان تحقیقات واستاندارد و انجمن ایمنی بهداشت کار کشور اعطا می گردد.

نمایشگاه مجتمع های ایستگاهی مترو در سومین سمپوزیوم کیفیت-صنعت ساختمان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2926

QR: نمایشگاه مجتمع های ایستگاهی مترو در سومین سمپوزیوم کیفیت-صنعت ساختمان