نمایشگاه " فرهنگ شهروندی" در ایستگاه شهید آوینی

نمایشگاه ” فرهنگ شهروندی” در ایستگاه شهید آوینی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13205

QR: نمایشگاه ” فرهنگ شهروندی” در ایستگاه شهید آوینی