رئیس کمیسیون حمل‌ونقل:نقش مؤثر پروژه‌های قطارشهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هوای پاک.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25514

QR: رئیس کمیسیون حمل‌ونقل:نقش مؤثر پروژه‌های قطارشهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هوای پاک.