نصب دستگاه تراش چرخ واگنهای مترویی در سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9922

QR: نصب دستگاه تراش چرخ واگنهای مترویی در سازمان قطار شهری شیراز