نشست مهندس اسکندرپور شهردار شیراز با پرسنل سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12426

QR: نشست مهندس اسکندرپور شهردار شیراز با پرسنل سازمان قطار شهری شیراز