نشست مشترک کمیسیون حمل نقل وترافیک شورای اسلامی شهر با قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2839

QR: نشست مشترک کمیسیون حمل نقل وترافیک شورای اسلامی شهر با قطار شهری شیراز