لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9828

QR: نشست خیابان زند باریک در اثر حجم گسترده آبهای سطحی