نشست تخصصی سرکار خانم دکتر دودمان با مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11611

QR: نشست تخصصی سرکار خانم دکتر دودمان با مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز