نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی راهبران متروی شیراز

دنبال برگزاری مصاحبه اختصاصی راهبران متروی شیراز در روزهای 20 الی 22 آبانماه 94، اسامی 33 نفر از پذیرفته شدگان دارای بالاترین میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی امروز یکشنبه به شرح زیر بر روی سایت دانشگاه شیراز به نشانی http://azmoon.shirazu.ac.ir قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه از کليه 33 نفر داوطلب زیر که بر اساس نتایج آزمون کتبی و مصاحبه (مطابق دستورالعمل استخدام پيمانی در شهرداری ها) جهت ادامه مراحل جذب انتخاب شده اند دعوت بعمل می آید که از تاریخ يکشنبه 24 الی دوشنبه 25 آبان ماه با در دست داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و دو قطعه عکس 4*3 جهت تشکیل پرونده (به منظور ادامه مراحل جذب) به مدیریت امور اداری سازمان قطار شهری شیراز مراجعه نمایند.

گفتنی است نتایج سایر شغل های باقی مانده نیز به منظور ارائه مدارک و راستی آزمائی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداریها، انشاالله در همین هفته از طریق دانشگاه شیرازاعلام خواهد گردید.

لیست اسامی اصلی شغل راهبر قطار به ترتیب نام خانوادگی :

ردیف

ردیف پرونده

شغل  آزمون ثبت نامی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

1

17

راهبر قطار

رضا

اباذري نژاد

ابراهيم

2280472430

2

28

راهبر قطار

عليرضا

اسلاملو

محمدرضا

2280930404

3

82

راهبر قطار

علي

افشاري بهمن بيگلو

غلامرضا

2440152382

4

118

راهبر قطار

محدرضا

بانشي

عبدالله

5460025486

5

83

راهبر قطار

ميلاد

بهزادي

عبداله

2440172227

6

89

راهبر قطار

عليرضا

پوريان

غلامرضا

2460212720

7

29

راهبر قطار

حامد

حسيني

هدايت اله

2280942852

8

8

راهبر قطار

حميدرضا

حشمتي

احمد

2280155346

9

24

راهبر قطار

محمد

دهقاني

مهدي

2280771233

10

94

راهبر قطار

اشکان

ديانت

قلي

2491708868

11

93

راهبر قطار

محمد جواد

رضائي

اردشير

2480183823

12

11

راهبر قطار

محمد

روزيطلب

رحيم

2280287609

13

66

راهبر قطار

محسن

روستا

ساطيار

2420185013

14

76

راهبر قطار

محمد جواد

زارع

مختار

2433181658

15

2

راهبر قطار

پيمان

زارع

عوض

2280002681

16

48

راهبر قطار

مرتضي

زارع

محمد

2301212939

17

73

راهبر قطار

سعيد

زارع نيا

سياوش

2432869818

18

23

راهبر قطار

محسن

سعدوني

مجيد

2280765667

19

32

راهبر قطار

جواد

شريفي

داود

2281061256

20

40

راهبر قطار

محمدجواد

شکاري

ولي

2300131463

21

19

راهبر قطار

عليرضا

صادقي

بهنام

2280577992

22

114

راهبر قطار

حبيب اله

صالح نيا

صيدرضا

4520018188

23

22

راهبر قطار

محمد مهدي

صبوري

علي اکبر

2280718413

24

108

راهبر قطار

علي

عبدي

محسن

2560168774

25

33

راهبر قطار

مسعود

کاوسي

امير

2281135454

26

20

راهبر قطار

جواد

کرمي امين

نياز

2280590034

27

5

راهبر قطار

سامان

گل ريز خاتمي

محمدرضا

2280124130

28

1

راهبر قطار

شاهين

گيوند

احمد

2280000679

29

102

راهبر قطار

عبدالصالح

محمودي

احمد

2550019741

30

53

راهبر قطار

علي

مزارعي

باقر

2360144650

31

7

راهبر قطار

محمد سعيد

مومني

منوچهر

2280135590

32

16

راهبر قطار

غلامعلي

ميرداديان

خانباز

2280445591

33

50

راهبر قطار

حاتم

ميرزاده داريوني

حسين

2301383504

چنانچه به هر دلیل نفرات اصلی فوق شرایط لازم برای ادامه مراحل جذب را نداشته باشند، از نفرات رزرو که در لیست زیر کد ملی آنها به ترتیب نمره نهایی  (کتبی - مصاحبه) مرتب شده اند، جایگزین می گردد.

لیست کد ملی  داوطلبان رزرو  شغل راهبر قطار به ترتیب نمره نهایی

ترتیب نمره

ردیف پرونده

کد ملی

وضعیت

34

59

2400038635

رزرو

35

96

2500127516

رزرو

36

70

2420299493

رزرو

37

95

2500016552

رزرو

38

115

5140009773

رزرو

39

117

5149978256

رزرو

40

31

2281045765

رزرو

41

67

2420195159

رزرو

42

14

2280326434

رزرو

43

27

2280832372

رزرو

44

55

2380047960

رزرو

45

75

2432948378

رزرو

46

71

2420333896

رزرو

47

116

5149959804

رزرو

48

37

2281716643

رزرو

49

26

2280815958

رزرو

50

34

2281155552

رزرو

51

25

2280782359

رزرو

52

112

4251307917

رزرو

53

52

2360101021

رزرو

54

10

2280232006

رزرو

55

62

2411561156

رزرو

56

72

2420384415

رزرو

57

68

2420209559

رزرو

58

3

2280058863

رزرو

59

56

2380055483

رزرو

60

119

5470021130

رزرو

61

30

2281007677

رزرو

62

35

2281338398

رزرو

63

88

2452411612

رزرو

64

51

2360077961

رزرو

65

101

2550017978

رزرو

66

74

2432870727

رزرو

67

12

2280297248

رزرو

68

120

6700000726

رزرو

69

18

2280529521

رزرو

70

13

2280321361

رزرو

71

79

2440089801

رزرو

72

4

2280083851

رزرو

73

84

2440225525

رزرو

74

57

2380162530

رزرو

75

15

2280341281

رزرو

76

78

2440076279

رزرو

77

42

2300620960

رزرو

78

63

2420032624

رزرو

79

103

2550023935

رزرو

80

81

2440152005

رزرو

81

100

2540019031

رزرو

82

21

2280604231

رزرو

83

90

2471725902

رزرو

84

65

2420130596

رزرو

85

98

2530069735

رزرو

86

80

2440138381

رزرو

87

6

2280130981

رزرو

88

99

2540018114

رزرو

89

41

2300135884

رزرو

90

60

2400106037

رزرو

91

43

2300701057

رزرو

92

69

2420236599

رزرو

93

91

2480119637

رزرو

94

92

2480159035

رزرو

95

54

2360214195

رزرو

96

58

2392213259

رزرو

97

64

2420080424

رزرو

98

36

2281389601

رزرو

نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی راهبران متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5763

QR: نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی راهبران متروی شیراز