میز خدمت غدیر؛ پاسخگویی مدیران سازمان به درخواست های کارکنان

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27437

QR: میز خدمت غدیر؛ پاسخگویی مدیران سازمان به درخواست های کارکنان