میزبانی مسافران متروی شیراز با گل و شعر و غزل در بیستمین روز از ماه مهربانی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18651

QR: میزبانی مسافران متروی شیراز با گل و شعر و غزل در بیستمین روز از ماه مهربانی