میزبانی ایستگاه استقلال خط ۲ مترو شیراز از دانشجویان هنر و معماری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29437

QR: میزبانی ایستگاه استقلال خط ۲ مترو شیراز از دانشجویان هنر و معماری