موسوی رئیس شورای شهر شیراز:پیام این کار و این تلاش وکوشش پیام بسیار خوبی است برای شهروندان شیرازی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19410

QR: موسوی رئیس شورای شهر شیراز:پیام این کار و این تلاش وکوشش پیام بسیار خوبی است برای شهروندان شیرازی