مهندس گلزارطهرانی معاون بهره برداری

  1. film- (186)


مهندس گلزارطهرانی معاون بهره برداری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18939

QR: مهندس گلزارطهرانی معاون بهره برداری