مهندس حاجی زمانی حرکت به سمت شهرسازی ریل پایه را ضرورت توسعه یافتگی برشمرد.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9157

QR: مهندس حاجی زمانی حرکت به سمت شهرسازی ریل پایه را ضرورت توسعه یافتگی برشمرد.