منشور حقوق مسافر

مسافران و شهروندان محترم، استقبال شما عزیزان از ناوگان حمل ونقل ریلی شهر شیراز را به فال نیک گرفته و خداوند سبحان را شاکریم که افتخار خدمت گذاری به شما مردم فهیم را به ما اعطا کرده است. تمام سعی همکاران تلاش گر و زحمت کش ما آن است که مطابق منشور حقوق مترو و مسافران، آن گونه که شایسته است با صبوری و ارج نهادن به ارزش ها و کرامت انسانی به شما مسافران عزیزخدمت رسانی نمایند. امید داریم شما عزیزان نیز با آگاهی ازحقوق خود ومطالعه آن، شرکت بهره برداری مترو را از انتقادها و پیشنهادهای سازنده و خیر خواهانه خود بی بهره نگذارید و تاکید می نماییم خواسته های به حق شما به درستی پیگیری و تحقق خواهد یافت.

وظایف مترو در قبال حقوق مسافران

  • ارائه خدمات صادقانه بی توقع به مسافران بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن ها
  • گسترش فرهنگ صحیح استفاده از مترو در بین مسافران
  • حضور منظم و آراسته خدمت گذران مترو در محل کار
  • التزام به پاکیزگی و زیبا نگه داشتن ایستگاه ها، قطارها و تجهیزات ایستگاهی
  • انجام وظایف محوله در قبال مسافران به صورتی موثر و کارآمد و مطابق قوانین و مقررات
  • بهینه سازی امور با فراهم نمودن زمینه دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده
  • سرلوحه قرار دادن ادب ، احترام ، متانت و تحقق عملی شعار ‍‍« حق با مسافر است»
  • به کار گیری تمامی همت، تلاش، و امکانات در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات با شعار سرعت، دقت ایمنی و سلامت