مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 3500 KVA پست TSS خط دو قطارشهری

216دانلود

مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 3500 KVA پست TSS خط دو قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19661

QR: مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA پست TSS  خط دو قطارشهری