مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA پست TSS خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19661

QR: مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA پست TSS  خط دو قطارشهری